Algemene voorwaarden

Margreet Vloon behoudt het copyright op alle foto's, beelden en teksten. Het is verboden om ze zonder schriftelijke toestemming voor eigen gebruik of voor derden te gebruiken, in het bijzonder door ze te kopiëren of openbaarmaking. Indien binnen de website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen, enz) in te vullen, vindt de openbaarmaking van deze gegevens op vrijwillige basis plaats.

Margreet Vloon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Margreet Vloon is niet verantwoordelijk voor kenbaar (direct en indirect) aan de webpagina gekoppelde bestanden en verbindingen ("links") van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden en verbindingen in. Margreet Vloon spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regel- matig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Margreet Vloon behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Margreet Vloon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Copyright

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik of anders, voor zover dit expliciet door Margreet Vloon wordt aangegeven, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Margreet Vloon, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van Margreet Vloon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.